You are here
Home > posts

Tagarkiv: Roulette problem.

Tagarkiv: Roulette problem.

roulette problem.

Husarbeid 5 pa grunn av fredag 24. februar kl.

Tilbake til roulette problem fra siste lekser.

Q1. (Paminnelse) Nar vi spiller roulette starter vi med en bestemt sum penger, for eksempel kan vi ha $ 100 i.

var lommebok. Deretter pavirker det i var lommebok hvor mye og hvor lenge vi kan satse. For eksempel, med $ 100 i.

var lommebok kan vi ikke plassere en $ 200 innsats. Ogsa, avhengig av vare gevinster, kan vi kanskje plassere 200 $ 1.

spill eller vi kan ga tom for penger for da.

For din forste funksjon, forstorre betRed-funksjonen for a godta en ekstra parameter som kalles lommebok som.

inneholder startbelopet av penger. Ring denne nye funksjonen betRed2. Gi lommeboken en standardverdi slik.

at den gar som den opprinnelige betRed-funksjonen hvis standardverdien av lommeboken brukes.

Returverdi fra denne funksjonen skal v re nettovinst. Som for er dette gevinsten mindre tapene.

Men hvis du pa et tidspunkt i din innsats ikke har nok penger til a satse pa, sa kan du ikke.

fortsett din innsats. Skriv funksjonen din pa 3 forskjellige mater.

1 (a). Bruk en stundsloyfe. Vis resultatet av en test av funksjonen din.

1 (b). Bruk en forlokke. Vis resultatet av en test.

1 (c). Ikke bruk en sloyfe av noe slag. I stedet kan du finne det nyttig a bruke disse to kommandoene (som diskutert.

i klassen): cumsum og hvilken. Vis resultatet av en test.

1 (d). For et bestemt eksempel, sammenlign tiden som er tatt av funksjoner fra 1 (a) og 1 (c) ved hjelp av systemtiden.

kommando (som diskutert i klassen).

1 (e). Anta at du har $ 1000 a satse (det er det du har i lommeboken din). Velg to spillstrategier og.

sammenlign dem med hverandre (du kan bruke hvilken som helst funksjon du liker fra oven). Paminnelse: For a sammenligne.

dem ma du gjenta satsingsstrategisimuleringen mange ganger (for eksempel 10.000 ganger) og se pa.

Fordeling av resultater fra simuleringene. Rapporter et tomt og et annet sammendrag som vil v re nyttig for dette.

sammenligning. Angi din preferanse og forklar (i bare 1-2 setninger) grunnen til a foretrekke en.

strategi over den andre.

Q2. Les gjennom folgende funksjon. Angi hva dens innganger er (typen, hva den / de angir) og.

utganger (typen, hva det / de er). Vennligst forklar veldig klart, men kort (bare noen fa setninger) hva.

double.num = funksjon (numBets)

hvis (! er.numerisk (numBets)) stopper (& # 8220; numBets ma v re numerisk & # 8221;)

utfall = c (- 1, 1)

for (jeg i 1: numBets)

winLoss = prove (utfall, storrelse = 1)

hvis (winLoss> 0) returnerer (i)

Q3. Legg til en sjekk til denne funksjonen for numBets. Var funksjon forventer at numBets er et enkelt nummer. Hvis det.

inneholder flere tall, da skal funksjonen bare bruke den forste og det bor utstede en advarsel til det.

effekt. Ring denne reviderte funksjonen double.revised. Test at det fungerer som forventet og vis testene dine her.

Q4. Skriv en funksjon som implementerer gambling spillet som gir opphav til den beromte St. Petersburg.

paradoks. A spille spillet en gang: Du betaler C dollar for a spille. Deretter vendes en mynt kontinuerlig til du ser.

de forste hodene. Du vinner en utbetaling pa 2 ^ k dollar dersom de forste hodene oppstar pa kth flip. For eksempel: Hvis du.

fa H pa forste kaste, du far $ 2. Din fortjeneste er: $ 2-C. Hvis du far TH (H pa den andre kaste), far du $ 2 ^ 2 = 4.

Din fortjeneste er $ 4-C. Hvis du far THH (H pa tredje kast), far du $ 2 ^ 3 = 8. Din fortjeneste er $ 8-C. Og sa videre.

Ring funksjonen stPete. Det skal ta som mengde penger spilleren er villig til a gamble. Den.

bor produsere som utgang hvor mye fortjeneste spilleren gjor ved a spille spillet.

Skriv funksjonen din og test funksjonen din. Inkluder begge under.

Q5. (a) Bruk Monte Carlo til a omtrentlig sannsynligheten for at du vil tjene penger (det vil si sannsynligheten for at.

Din fortjeneste er positiv) hvis du er villig til a spille $ 25.

b. Gjenta ovenstaende for $ 1000.

c. Ville du spille dette spillet?

d. (Du trenger ikke a handtere noe for denne delen.) Hvis du er nysgjerrig pa virkelige verdensprogrammer av.

St. Petersburg-paradokset, ta en titt pa dette papiret og snakk av Professor Richards (hvem er en.

professor ved Penn State Statistics). Han diskuterer sammenhengen mellom dette og en okonomisk.

Papir: St. Petersburg-paradoks og krasj av hoyteknologiske aksjer i 2000.

Snakk: St Petersburg-paradoksen og kvantifiseringen av irrasjonell utstraling.

L h oa tt i g / s [C o o n s tr e. jeg er b t] a / a t 1. 1 p y s / a u c. c e e s u si / b.

Det er jeg og c & # 8211; h m a en rd u. s js /bgsu/bgtalk1.pdf.

Skrevet av Dr. Lynn 24. februar 2017 i akademisk skriving.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!