You are here
Home > posts

Slot pmb

Slot pmb h1>

Du kan installere PMB-en pa Windows Vista� 64-bit utgave / Windows� 7 64-biters utgave. (*1)

Installer PMB-en i Windows Vista� 64-biters utgave / Windows� 7 64-biters utgave forst, og oppdater den deretter til Ver.3.2.00 eller senere. (*1)

Installer ditt PMB med [PMB Installer for Vista 64-bit], og oppdatere det til Ver.3.2.00 eller senere. (* 1) (* 2)

Hvis du installerte PMB Ver.2.1.02 eller eldre uten a bruke [PMB Installer for Vista 64-bit] og funnet problemer, kan du prove folgende losning.

For Windows Vista� 64-biters utgave.

Nar du starter opp operativsystemet, trykker du pa F8-tasten for a vise [Avanserte oppstartsalternativer], og velg deretter [Sikkert modus] for a starte opp. Nar operativsystemet starter, slett du folgende fil. C: \ Windows \ SysWOW64 \ drivers \ PxHelp20.sys.

(Dette er et eksempel nar operativsystemet er installert pa stasjonen C.) Start operativsystemet pa nytt. Et ikon for optisk diskett kan forsvinne fra [Computer]. Oppdater PMB til Ver.3.2.00 eller senere (* 2) og start OS igjen. Det manglende kjoreikonet vises igjen.

Nar du starter opp operativsystemet, trykker du pa F8-tasten for a vise [Advanced Boot Options]. Velg [Sist kjente gode konfigurasjon (avansert)] for a starte opp. Nar operativsystemet starter, installer du PMB ved hjelp av [PMB Installer for Vista 64-bit], og oppdater det deretter til Ver.3.2.00 eller senere. (* 2)

Hvis du har installert mer enn en versjon av PMB, ma du installere nyere versjon over den eldre versjonen igjen. Hvis du installerer PMB Ver.5.0 eller nyere over den eldre versjonen, slettes folgende funksjoner. Legger til «Favoritt» merker til bilder Image Export Tool i PMB Ver.3.0.02 Spilleliste Disc Creation Marker indeksen for utvidede videoer Slette bilder fra HDD eller internminnet i videokameraet Konvertere en AVCHD & trade; plate til en DVD-Video-plate med Video Disc Copier Eksportere videoer til et band i DV / HDV-videokameraet Kontroller folgende mappe.

Hvis det er mappen [11] under mappen [RunTime], endre navn pa [RunTime] -mappen (for eksempel til [RunTime_backup]), og prov a installere pa nytt.

Hvis problemet vedvarer, ma du gjenopprette mappenavnet til [RunTime] pa nytt, gi nytt navn til mappen [11] i mappen [RunTime], og prov deretter igjen.

Etter at installasjonen er fullfort, anbefales det a gjenopprette mappenavnet. (*)

Ved a koble det nye produktet til datamaskinen din med USB-kabelen, vil de nodvendige funksjonene bli lagt til PMB.

(*) Hvis du installerer PMB Ver.5.0 eller nyere over den eldre versjonen, vil folgende funksjoner bli slettet. Legger til «Favoritt» merker til bilder Image Export Tool i PMB Ver.3.0.02 Spilleliste Disc Creation Marker indeksen for utvidede videoer Slette bilder fra HDD eller internminnet i videokameraet Konvertere en AVCHD & trade; plate til en DVD-Video-plate med Video Disc-kopimaskin Opprette en DVD-Video-plate med stillbilder Eksportere videoer til et band i DV / HDV-videokameraet For a sjekke versjonen av PMB-en, klikk her.

Nar du oppdaterer grafikkdriveren, kan du bruke den nyeste tilgjengelige fra leverandoren av datamaskinen eller grafikkortet. Prov ogsa a oppdatere PMB til den nyeste versjonen.

I sa fall ma du koble videokameraet fra datamaskinen og koble den til igjen etter at du har satt inn et Memory Stick Duo som inneholder innspilte bilder. Alternativt kan du velge media som inneholder innspilte bilder pa [USB SELECT] -skjermen.

Denne meldingen kan ogsa vises hvis bildedatabasefiler er skadet eller ikke opprettet i Memory Stick Duo. I sa fall ma du sette inn Memory Stick Duo i videokameraet, og opprette eller gjenopprette bildedatabasefiler.

Vennligst oppdater PMB til den nyeste versjonen.

For detaljer, se denne siden.

Hvis disken ikke er ferdig, vennligst slutt den med videokameraet. Hvis platen er satt inn i videokameraet som er koblet til datamaskinen via USB, ma du skjote ut platen fra videokameraet og sette den inn igjen. Sjekk om innholdet pa DVD-platen kan ses med Explorer. Hvis ikke, ma du installere Sonic UDF Reader pa nytt som folger.

* Hvis du bruker Windows & reg; Vista, du trenger ikke a installere UDF Reader.

Sett inn den medfolgende CD-ROMen i datamaskinens stasjon. Nar installeringsskjermbildet vises, klikker du pa [Avslutt] for a lukke skjermen. Hoyreklikk pa [SONYPICTUTIL] -ikonet i [Min datamaskin], og velg [Apne] fra den viste menyen. Apne mappen [DIApp], deretter mappen [UDFReader], og dobbeltklikk pa [Setup.exe] -ikonet. Installasjon av Sonic UDF Reader starter. Folg meldingen pa skjermen for a fullfore installasjonen.

I sa fall ma du avinstallere det i henhold til meldingen.

Hvis du bruker en b rbar datamaskin, ma du sla av stromsparingsfunksjonen. Hvis en driver for et tredjeparts USB-streamingkamera er installert, kan problemet loses ved a avinstallere driveren. Avinstaller pakkeprogramvaren (*) som er installert pa datamaskinen din.

For eksempel, hvis du lager DVD-Video fra 1.

2-timers HD-videoer, kan det ta opp til hele natten eller dagen.

Nar vinduet [Tillat PMB] apnes, klikker du pa [Tillat publisering].

– YouTube: 100 MB, 10 minutter.

– Dailymotion: 100MB, 19 minutter.

– Facebook (Video): 100 MB, 1 minutt 59 sekunder.

– Personlig plass: 150MB, 20 minutter.

– Youku: 200MB, 5 minutter (Tilgjengelig i Kina)

– Med [Prioritere bildekvalitet]: Videoen vil bli kortere i henhold til storrelsesgrensen for tjenesten. (Den delen som overskrider storrelsesgrensen blir kuttet.)

– Med [Prioritere opplastingshastighet]: Bildekvaliteten til videoen blir senket i henhold til storrelsesgrensen for tjenesten. (Videoen kan lastes opp i full lengde.)

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!