You are here
Home > posts

Nyhetsutgivelse.

Nyhetsutgivelse.

DNR kunngjor nye spesielle fiskeregler.

18. desember 2017.

Spesielle fiskeforskrifter vil endres 1. mars pa en rekke Minnesota farvann etter en arlig offentlig innspillings- og gjennomgangsprosess, ifolge institutt for naturressurser.

«Fiskehuggere trenger a kjenne spesielle bestemmelser fordi de har forrang over statewide forskrifter,» sa Al Stevens, fiskerprogram konsulent med DNR. «Vi har spesielle bestemmelser for a bedre fiskebestandene og gjore fiske bedre eller mer b rekraftige.»

Spesielle bestemmelser for individuelle farvann er oppfort i en egen del av Minnesota Fishing Regulations brosjyren og pa mndnr.gov/fishmn, og er lagt ut pa offentlig tilgang.

I lopet av varen vil nye regjeringsregler for norske gjeddeomradene som trer i kraft pa innlandsvann, gjore det mulig a fjerne flere tidligere eksisterende spesielle bestemmelser som gjelder for enkeltvann og sikte pa tilsvarende utfall som soneforskriften. De nye statewide gjeddeforskriftene trer i kraft i tide for fiskeapneren lordag 12. mai.

Pa farvann som har en spesiell fiskeforskrift, er det nodvendig med sportsfiskere a folge spesialreglementet, og med mindre annet er nevnt gjelder alle andre regler.

Offentlig prosess for spesielle bestemmelser.

Spesielle forskrifter innfores etter at fiskeriledere har skrevet planer for innsjoene de overvaker, og hver gir mal for a oppna ledermal. For endringer gjores i spesielle bestemmelser, vurderer DNR hver regel, deler hva som er funnet i evalueringene og anglerundersokelsene, verter offentlige innmoter i host og omtaler fra offentligheten om regelverket. Malene for individuelle sjoforvaltningsplaner vurderes ogsa.

«Vi trenger publikum til a fortelle oss hva de vil ha for prosessen til a fungere godt, og vi verdsetter innspillingen,» sa Stevens.

For varen ble 29 innsjoer og tilkoblet farvann gjennomgatt.

Sand Lake og tilknyttede farvann (Little Sand, Portage og Birds Eye Lakes) i Itasca County: En spesiell regulering for Northern Pike vil bli droppet, og innsjoene vil endres til statewide grenser. Den nye statewide sone reguleringen for nordlige gjedde vil trolig v re like effektiv som den spesielle reguleringen for a oppmuntre host av rikelig liten gjedde mens du forbedrer storrelsene pa gjedde.

Big Swan Lake i Todd County: En 24-36 tommers beskyttet sporgrense med bare en fisk over 36 tommer vil bli gjort permanent etter at vurderingen viste storrelser av gjedde har blitt bedre. Ogsa reguleringen er utvidet besittelsesgrense pa seks, med bare en fisk over 36 tommer, forblir i kraft ettersom antall sma gjedde har fortsatt a forbli hoyere enn onsket.

Balm, Big Bass, South Twin og Deer Lakes i Beltrami County; Portage Lake i Cass County; og Flour, Hungry Jack og Two Island innsjoer i Cook County: Disse atte innsjoene med restriktiv storrelse reguleringer (enten en 12-20-tommers beskyttet spor eller kun-regulering) pa bass vil bli endret til en mindre restriktiv 14- 20 tommers beskyttet spor med en over 20 tommer for a tillate ytterligere hosting av liten bass samtidig som den beskytter kvalitetsfisk. Selv om de eksisterende forskriftene viste seg a v re effektive, forventes det nye beskyttede sporet a gi tilsvarende beskyttelse til kvalitetsfisk og med den ekstra fordelen av a tillate ekstra host av rikelig mindre bass.

Itasca, Ozawindib og Mary innsjoer i Itasca State Park: Spesielle bestemmelser om solfisk, svart crappie og bass for tre innsjoer i parken vil bli standardisert blant innsjoene. Selv om de eksisterende forskriftene i stor grad har v rt effektive og har v rt generelt popul rt hos parkbesoke, vil DNR standardisere solfisk og crappie besittelsesgrenser til fem, slippe en minimumsstorrelsesbegrensning pa crappie for Ozawindib Lake og modifisere de nav rende restriktive bassreglene (fangst og -release pa Mary Lake og den 12-20 tommers beskyttede sporet pa Ozawindib Lake) til et 14-20 tommers beskyttet spor med en over 20 tommer for begge innsjoer. Malet er a forenkle regelverket for parkbesok samtidig som fiskekvaliteten opprettholdes.

Sissabagamah og lange innsjoer i Aitkin County: Spesielle bestemmelser om nordlig gjedde vil bli droppet til fordel for den nye statewide-soneforskjellen. Noen fordeler med storrelsene av gjedde har blitt sett siden en beskyttet sporingsregulering ble vedtatt; Den nord-sentrale sone gjeddeforskriften kan imidlertid gi et lignende eller enda bedre resultat og ogsa tjene til a redusere reguleringskompleksitet.

Bass Lake i Todd County og Cedar Lake i Morrison County: Trofeforskrifter (krav pa 40 tommer minimumslengde, besittelsesgrense pa en) pa nordlig gjedde, vil bli endret til en 26 tommers maksimum med en besittelsesgrense pa tre. Mens trofe nordlig gjedde fortsatt eksisterer, har vekstraten pa mindre gjedde i disse innsjoene gatt ned. A tillate innhostingsmuligheter pa gjedde under 26 tommer kan hjelpe befolkningen samtidig som den beskytter medium til stor gjedde.

Kraut, Peanut, North Shady, Squash og Tomat Lakes i Cook County: Fang-og-slipp-regler for orret i disse fem innsjoene vil bli droppet denne varen. I tillegg vil forbudet mot vinterfiske og spesielle taklebegrensninger for disse innsjoene ga bort. Fangstfrigjoringen med taklebegrensninger og vinterfiskekontrollen oppfyller ikke ledelsesmalene for disse lagrede orretfiskeriene. De er eksternt plassert og spesielle bestemmelser og den lukkede vintersesongen gir ikke kvalitetsfiske i disse innsjoene. Men de samme spesielle regelverket vil fortsette pa tre andre innsjoer – Thompson, Thrush og Turnip Lakes – som ble gjennomgatt pa samme tid.

Moody Lake i Crow Wing County: Denne innsjoen vil gjenapne for fiske etter a ha blitt stengt for fiske siden 2001. Helt plassert i et vannforvaltningsomrade, har innsjoen blitt brukt som fiskeforskningsvann og til tider ble brukt til oppdrett av walleye. Det er ikke lenger nodvendig for det formalet, og planer er a gjenvinne sjoen ved a bruke rotenone for a fjerne uonsket fisk og deretter gjenopplive med walleye, gul abbor og bas og implementere en fange-og-slipp-regulering for a opprettholde kvalitetsfisk for fiskere til Nyt.

Little Boy og Wabedo innsjoer i Cass County: Disse innsjoene vil ha et 18-26 tommers beskyttet spor, med en over 26 tommer, i besittelse grense pa fire walleye – som vil v re i kraft i 10 ar og deretter revurdert. Forordningen ble foreslatt som svar pa lokale foresporsler om a forbedre og beskytte walleye-befolkningen, som sannsynligvis vil ha nytte av restriksjoner pa hosting av walleye lenger enn 18 tommer.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!