You are here
Home > posts

Molekyl re tiln rminger til mikrobiell samfunnsanalyse.

Molekyl re tiln rminger til mikrobiell samfunnsanalyse.

Innholdsfortegnelse.

Introduksjon L ringsmal Nukleinsyreutvinning Polymeraskjedereaksjon (PCR) Sjekk din l ring Omvendt transkripsjon Sjekk din l ring Separering av fellesskap DNA-fragmenter Kloning Konformasjonsseparasjon Lengdeseparasjon Kontroller l ring DNA-sekvensering Sjekk din l ring Sammenlignende sekvensanalyse Probe-design og syntese Kontroller l ring Hybridiseringsmetoder Southern og Northern blot hybridisering Dot og slott blot hybridisering Colony blott hybridisering Fluorescerende in situ hybridisering (FISH) Microarrays Kvantitativ PCR Sjekk din l ring Identitet versus funksjon Fluorescerende in situ hybridisering (FISH) + Mikroautoradiografi (MAR) Stabil isotopprobe (SIP) Sjekk din l ring Konklusjoner Forfatter, bekreftelser, opphavsrett.

Dot og slot blot hybridisering.

Ofte er det informativt a kvantifisere overfloden av et bestemt RNA eller DNA i den ekstraherte nukleinsyreblandingen ved dot blot eller slot blot hybridisering uten forutgaende fordoyelse og elektroforese. I prosedyren blir nukleinsyreblandingen blottet til en membran hvor hybridiseringen utfores. Forskjellen mellom punkt- og spor-blot-prosedyrer er i den maten at nukleinsyreblandingen blottes pa membranen. Ved punktblotting blir nukleinsyrene blottet som sirkul re blott, mens de i blotting blottes i rektangul re spor (figur 1). Den sistnevnte metoden tillater en mer noyaktig observasjon av forskjellige hybridiseringssignalintensiteter. Kvantifisering av et bestemt RNA / DNA i forhold til totalt RNA / DNA kan oppnas ved hybridisering med universelle og spesifikke oligonukleotidprober. Den relative overflod beregnes ved a dividere mengden av spesifikk sonde bundet til en gitt prove ved mengden hybridisert universell probe malt f.eks. som fluorescensintensitet (fluorescerende prober) eller teller per minutt (radioaktivt merkede prober).

Figur 1. Prover og spalter i henholdsvis prikk- og spalteblokk hybridisering.

Man bor v re klar over at dataene av relativ DNA eller RNA overflod ikke kan oversettes direkte til celle tall. Celler kan ha forskjellige kopieringsnumre av forskjellige gener. Videre har celler av forskjellige arter forskjellig ribosominnhold som varierer omtrent mellom 10 3 og 10 5 ribosomer per celle. Selv for en stamme, kan cellenes rRNA-innhold variere betydelig (minst over en storrelsesorden), siden de er direkte korrelert med vekstraten. Relativ rRNA-overflod bor imidlertid representere en rimelig maling av den relative fysiologiske aktiviteten til den respektive populasjonen, siden den er produktet av antall detekterte celler og det gjennomsnittlige rRNA-innholdet. Denne informasjonen om den generelle aktiviteten til en gitt befolkning bor ikke automatisk betraktes som en indikasjon pa en bestemt type aktivitet. Ofte har en befolkning potensial til a katalysere forskjellige transformasjoner – en genotype er knyttet til flere fenotyper.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!