You are here
Home > posts

Gambling og alkohol i islam

Gambling og alkohol i islam h1>

Delene i denne artikkelen er:

1- Er gambling tillatt i islam?

2- Muslimer bor bygge et personlig vennskap og forhold til Allahs allmektige.

La oss se pa de folgende edle versene fra den edle koranen:

Allah den allmektige sa: «O dere som tror! Intoxicants og gambling, (engasjement av) steiner og (spadom av) piler, er en avsky, – av Satans handarbeid: unnga slike (vederstyggelighet), for at dere skal trives. Satans plan er a spenne fiendskap og hat mellom dere, med rusmidler og gambling, og hindre dere fra Guds minne og fra bonn: vil dere da ikke avholde oss? (Den edle koranen, 5: 90-91) »

Eschew alle vederstyggeligheter. Og vil du ikke avsta fra alle vederstyggeligheter? Vederstyggelighetene inkluderer alle rusmidler, gambling og alle skadelige ting.

«De spor deg om vin og gambling. Si: & quot; I dem er stor synd, og noe profitt for menn; men synden er storre enn fortjenesten. & Quot; De spor deg hvor mye de skal bruke; Si: «Hva er utenfor dine behov.» Slik gjor Gud Guds bud til deg: For at du ma vurdere – (Den edle Koranen, 2: 219) »

Som vi tydeligvis ser fra de ovennevnte edle versene, betraktet Allah den allmektige gambling som Satans arbeid. Satan er veldig fristende. Mange ganger kan mennesker ikke motsta hans fristelser fra a gjore onde ting i livet, som ulovlig sex, alkohol, bestikkelser, mishandling av andre mennesker, etc. Allahs Allmektige befalte oss a holde seg borte fra a spille i Noble Vers 5:90; «Eschew such (abomination), At y kan trives.» og » vil dere da ikke avholde oss? & Quot; i edel vers 5:91. Hvis noen muslimer har respekt for Allah, sa ma han / hun adlyde sine Hellige Kommandoer slik at han / hun kan trives.

Noen hevder at de spiller bare for moro skyld og ikke bruker mye penger. Jeg tror at slike mennesker gjor en god synd, fordi de ikke unngar gambling, men i stedet bruker de det til underholdning. Dette kan etter hvert dra dem til a bli avhengige av gambling og miste sa mye penger pa det, spesielt siden de far en «god synd» fra det likevel. Mitt rad til slike mennesker er a soke tilgivelse fra Allahs allmektige og ikke a ga tilbake til kasinoene og spille igjen, ellers kan de ikke «blomstre» og til slutt mister mye av pengene sine.

Na argumenterer noen mennesker for at de gar til Las Vegas for eksempel som en gang hvert annet ar, og bruker et par hundre dollar pa gambling for underholdning og deretter gar hjem uten a virkelig kaste bort mye penger pa det, som da til dem gjor det ikke veldig synd i islam. Sa med andre ord bruker de fa hundrevis av dollar (si 600 for argumentets skyld) hvert 2. ar eller hver gang i en stor stund pa gambling.

Mitt svar pa dem er at selv om Allahs Allmektige sa at det er noe profitt for gambling i Noble Vers 2: 219, men synden er storre. Sa selv om denne lille mengden penger som tilbys hvert annet ar, er egentlig ikke sa skadelig for budsjettet, men de far fortsatt en «stor synd» ifolge samme edle vers bare for a praktisere den.

I dag bor muslimer sette eksemplet for hele menneskeheten. Jeg tror ikke-muslimer forventer mye moral fra muslimer. Det er derfor de knytter islam til alle gode og onde ting som er gjort fra muslimer, fordi de tror at vi lever vare liv 100% av islamets lover.

Sa nar muslimer gar ofte til kasinoer, hjelper de ikke egentlig seg til a tillate Allah den allmektige a hjelpe dem med a «blomstre» , og de gir ikke det gode inntrykk av islam.

Muslimer bor bygge et personlig vennskap og forhold til Allahs allmektige:

Vi ma forsta at islam ikke handler om a frykte Allahs Allmektige. Ja, selvfolgelig ma vi frykte Ham, men islam handler ogsa om a respektere Allahs allmektige og bygge det personlige vennskap og forhold til Ham. Hvis du respekterer Allahs Allmektige og respekterer Hans liker og misliker i livet, vil Han bli din personlige venn og Han vil alltid v re der for at du skal fa deg til a fole deg bedre gjennom Hans Hellige And og a inspirere deg til a gjore de riktige tingene og beslutninger:

«Hvem kan v re bedre i religion enn en som sender sitt helt selv til Gud, gjor det bra og folger Abrahams sanne sannhet i troen? For Gud tok Abraham til en venn. (Den edle koranen, 4: 125) »

& Quot; (O-muslimer) Dine (virkelige) venner er Allah, Hans sendebud og Muhammadets, De som etablerer vanlige bonner og ordin r veldedighet, og de boyer seg ydmykt (i tilbedelse). (Den edle koranen, 5:55) »

Hvordan kan en person v re en gambler og Allahs allmektiges venn samtidig? Det er umulig. Sa til vi forandrer det som er inne i oss og gjor oss selv bedre mennesker i alt vi gjor for a behage Allah den Allmektige med vart rettferdige arbeid, vil Allah Allah aldri hjelpe oss, fordi Han sa:

«Fordi Gud aldri vil forandre naden som Han har skjenket et folk til de forandrer det som er i deres (egne) sjeler. Og sannelig er Gud den som horer og kjenner (alle ting). (Den edle koranen, 8:53) »

Gambling er en darlig ting og Satans arbeid, fordi det far personen til a fa en «stor synd» og a ikke «blomstre» . Allah den allmektige befalte muslimene a holde seg borte fra det. Hvis en muslim onsker a bygge et personlig vennskap og forhold til Allahs allmektige, ma han trives med a gjore rettferdighet og alltid v re det beste eksempelet for bade muslimer og ikke-muslimer.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!