You are here
Home > posts

Diefstal aanhanger voorkomen.

Diefstal aanhanger voorkomen.

Afgelopen tirsdag ble publisert pa nyhetswebsite Autoblog.no et melding om tilhenger som stadig blir stolen. Diefstal van auto’s blir stadig vanskeligere ved bruk av et kjoretoyvolg system og stadig bedre alarmsystemer i bilens. Derfor velger de doven stadig mer for andre alternativer, en pahenger er en svak punkt. Her leser du hvordan selv en tilhenger / campingvogn med eieren erin ble stolen!

Stijging diefstal tilhenger.

Ifolge politiet blir det stadig flere tilhenger stolen. De politie oppdager en okende linje i antall tilhenger som stammer som registrert. Mellom 1. januar 2013 og 1. juni 2015 var dette nummer 480. I 2013 gikk det om doden av 108 tilhenger, i 2014 om bare 214 tilhengerere. Dette aret, 2015, star den telleren pa 166 diefstallen! Den storste okningen av diefstal av tilhenger er a se i grensestrek.

Diefstal aanhanger erg makkelijk.

De grunner for doden er logiske. Aanhangers er en lettvint prey for thefstal. En pahenger blir darlig eller ikke helt opplagt. Vaak pa et omrade som ikke er forsynt med god sikkerhet mot innbrudd. I tillegg har tilhengerne en vekt pa mindre enn 750 kg ingen kjennetegn. Dermed blir det sv rt vanskelig a finne en stjalet pahenger.

Bovag tips for beveiliging aanhanger.

Autoblog.nl begynte pa Bovag hva folk kan gjore for a forebygge diefstal. De Bovag kom med folgende enkle pafolgende tips for a sikre din tilhenger eller campingvogn mot tefstal:

– Kjop et godt spor som sikring for din anheng. Met en disselslot av en ketting aan een paal er diefstal van je kar av campingvogn a forebygge.

– Forsikre deg om at du er godt kjent. De fleste tilhenger ser det samme ut, men en pahenger som stikker mellom dette vil bli stjalet. Den muligheten er nemlig storre at den stolte pahanger blir gjenfunnet. Den ‘aanhangercrimineel’ vil din pahanger ha sta, da dette for eksempel har en galt farve!

– Legg pa din pahenger overdekt i en garasje hvis du har rom for det. Et lukket omrade er ogsa bedre enn apent og apent pa oppkjorselen eller pa gaten.

– Lag bildene av din aanhanger og sla dem godt pa. Hvis du pahenger sa stolen, oker du muligheten til a finne ham tilbake. De Politie kan etterlater seg nar de vet hvordan din tilhenger ser ut.

Kan jeg min tilhanger nog bedre beveiligen?

Ja det kan motes med Mi6 og Mi7 van Technocon. En billig losning for sikkerhet med spor og spor. De Mi6 og Mi7 sorger for at du far tilbake pahengst nar stolen blir staende. Her ser du hvordan vi en Range Rover returnerte med denne lille GPS-tracker. Den fordel av Mi6 og Mi7 er at de for mange ar gar pa en batteri, Mi6 3 ar og Mi7 selv 6 ar. En tilkobling er derfor ikke nodvendig, Mi6 og Mi7 er overalt a plassere. De sma spor og spor enheter er dermed ogsa enkle a blokkere slik at de ikke blir funnet og demontert.

Start 2018 motte automatisk ritregistrering.

– 03 januar ’18 Nieuw: Mi40 – rittenregistratie for en budgetprijs.

– 15. november ’17 Fall i autodiefstal fortsetter a fortsette.

– 07 november ’17 Moving Intelligence ‘offisiell leverandor’ van Team Brunel.

– 31 oktober ’17 Kiwa SCM sertifiserer Tesla Model X.

– 11 oktober ’17 M2MBlue en Moving Intelligence slar handen i en under Monaco Yacht Show.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!