You are here
Home > posts

Den roulette bias vinnende metoden av Garcia Pelayo.

Den roulette bias vinnende metoden av Garcia Pelayo.

Dette er den noyaktige metoden som brukes av Gonzalo Garcia Pelayo og hans familie, for a se partielle roulettehjul og vinne millioner fra Brick and Mortar Casinos. Dessverre kan det ikke brukes pa RNG online roulette, men det kan brukes i online kasinoer som tilbyr live forhandlerroulett.

Slik ser du forspente hjul.

For a fa oye pa en mulig hjulforspenning, siden vi ikke eier dem for a gjore fysiske tiltak, ma vi komme tilbake til statistisk analyse av dens oppforsel, og her ma vi virkelig bruke matematikk.

Det er nodvendig a undersoke om et roulettehjul har en oppforsel som avviker fra den forventede for en perfekt maskin, og for a oppna dette ma vi forst vite hvordan denne maskinen skal fungere perfekt. For dette formal skapte jeg det «positive» konseptet. Hvis etter 36 spinn et nummer kommer ut en gang, vil det ikke v re noen positive eller negative. Hvis det kommer ut to ganger, har vi en positiv (+1), hvis det ser ut til tre ganger, har vi to positive (+2) osv. Hvis det ikke vises i det hele tatt, har vi en negativ (-1) . Vi baserer dette pa regnskapet for den faktiske okonomiske utbetalingen, ikke dens reelle sannsynlighet som kommer ut en gang hver 37 spinn.

Hvor mange positiver et tall kan ha etter en viss spinn pa et perfekt balansert hjul? Eller omformulere det samme – og dette sporsmalet gjelder for spillet og mange andre aspekter: Hva er grensen for rent tilfeldighet?

Jeg bygde en dataprogramvare som emulerte et perfekt tilfeldig spill, dette betyr, uten forstyrrelser, og jeg sprang millioner av spinn pa den. Jeg fratrukket at jeg ville trenge minst 2000 separerte forsok per hvert talesegment som ble vurdert, idet disse segmentene gikk i en forstorrelse med en hastighet pa 100-spinn intervaller. For eksempel for segmentet 1000 spinn matte jeg behandle 2 millioner prover, og pa samme mate for hver ny blokk av tall var det behov for a utfore sa mange tester som resultat av multiplikasjon av blokken med 2.000 trengte forsok.

Forsinket hjuldataanalyse.

La oss analysere tabellene over med fire forskjellige mengder spinprover.

Hvis vi ma bruke en 300-spinnlengdeprove, kan vi observere summen av «positive» (ganger over forventet a vurdere 36-spinnsykluser) for tallene er rundt +37. La oss sla den omvendt; hvis det har v rt 300 spinn, ma hvert tall v re spunnet 300/36 = 8,33 for a bryte jevnt. Dette betyr at de som har blitt spunnet 8 ganger, mister litt, og de som har vist 9 ganger, vinner noe. Hvis et nummer har dukket opp 14 ganger, er det klart at det har 14-8.33 = 5.67 som vi vil uttrykke i forkortet form som +5. La oss anta at noyaktig samme situasjon har skjedd for 6 andre tall ogsa, de vil alle gi en samlet sum pa 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 = 39,69. Siden ingen andre tall har blitt spunnet over 9 ganger, sa sier vi mengden av total positive pa dette bordet ved 300 spinn er +39. Vi kan erkl re at tabellen er litt over «tilfeldig forventet» (+37), men i tillegg er den langt fra den «myke grensen» som ligger pa +46.

Hva er «Soft Limit»? Det er maksimalt nadd av 95% av de 2000 forsokene. Bare 5% av provene gikk over denne mengden positive, da vi kan bekrefte at det er vanskelig a passere den myke grensen, da dette bare skjer ved denne 5% av tilfellene ved ren tilfeldighet i et hjul uten forstyrrelser.

Hva er «Hard Limit»? Det er den som bare har skjedd en gang ved disse 2000 forsokene. Derfor er det noe som tilhorer en sannsynlighetsfaktor pa 1 i 2000, en liten 0,05% spinnes av rent «tilfeldig flaks«, som finner her grensen vi lette etter.

Tidligere eksempel med sine 39 positiver avslorer ikke noe om dette bordet. Noen tall har dukket opp mer enn andre, men ikke i et betydelig nok scenario. Hvis det skulle v re vesentlig, skal summen av positive pa dette bordet v re +50, som ikke er en 100% sikker, plasserer bordet forbi Soft Limit og far oss til a tro at dette hjulet peker mot riktig retning. Den virkelige undringen ville v re, om dens positiver kommer til a koste +64, noe som tydeligvis vil angi at denne tabellen har en veldig sterk tendens, som vi kan betrakte som en sparekonto for oss a ta pengene fra. Nar jeg har gjort en 300-snurrprove, har jeg ikke regnet med en slik avvik. Vi trenger a samle flere spinn for statistikk, som det beste hjulet vi har funnet (vi kaller dem «Tabeller type A») ma ga med denne mengden spinn pa en +39 ca. Vennligst la meg ta en pause i var tur for a forklare hva som er «Bordtype A».

Ulike typer statistikk Tabeller.

Hvis vi har palitelig statistikk, samlet fra det vi vet er et enkelt bord etter 5.000 spinn, ma vi ved a se opp pa diagrammet ovenfor, at det vanlige resultatet er for totalt positive til a ga rundt +109, hvis de overgar + 143 vi kan v re foran noe interessant, og hvis de er over +192, har vi i n rv r av en autentisk bombe. Dette skjedde med vare «Tabeller type A», som pa denne tiden har etterlatt enhver tvil, ettersom de har gatt forbi – i gjennomsnitt – med deres +197, den mytiske hardgrensen. Sa vi har mer enn 99,95% sikkerhetsgrad. Dette tabellen har forspenning, og derfor er det forventet at de avvikende tallene fortsetter deres vedvarende avvik som de har gjort.

De vanligste hjulene vi fant da speidingen, «Tabell type B», var pa +153 positive, og de verste, «Tabeller type C», med litt (men sv rt liten) forspenning, var allerede pa +135, fortsatt innenfor grensene av den myke grensen.

Vi startet vart biasangrep nar tallene som har vist seg mest pa malet, har Wheel passert Soft Limit. Ved a ha 95% visshet om deres forspenning, trodde vi det var verdt a risikere gjenv rende 5% (bare en gang ut av hver 20 anledninger) med det vanlige utfallet av disse angrepene at bordet «beveger seg fremover» og avviker til fordel for disse tallene mens vi var a satse, til den gikk forbi den «harde grensen» som ga oss absolutt sikkerhet (ingen hjul passerte denne harde grensen og gikk tilbake, med mindre det er manipulert, det er ingen vei tilbake fra det). Hvis malhjulet gikk tilbake fra SOFT-grensen, som vi nevnte, kan dette skje 1 ut av hver 20 ganger – vi sluttet bare a satse pa det, og tapene ble kompensert av seier oppnadd fra de som har v rt trofaste mot deres oppdagede biaser .

Hvis vi har spilt inn 10 000 spinn fra et enkelt bord (denne posten kan bli intervjuet, laget pa flere dager, flere forskjellige okter, uten at det er et hinder for a ga av bordet en halv time for a spise middag, men vi ma alltid v re 100% sikkert at de er fra samme bord, som ikke har blitt erstattet i noen av dens elementer, grunnen til at vi ma ta hensyn til identifiserbare fysiske egenskaper som sikrer oss riktig identifisering av dette bestemte hjulet), med denne posten vi har allerede en klar definisjon fra hva denne maskinen kan tilby oss. Selv om kvaliteten pa effekten av angrepet vart er redusert («Tabell type C») for a kunne kvalifiseres, burde den ha gatt forbi «Soft Limit» allerede (+174) og ma v re minst +195. Hvis den ikke har nadd disse tallene, er det bedre a bare glemme hva denne tabellen har a tilby, da det er lite eller ingen fordel a bli avledet av det.

Nar et tilfeldig bord nar en 30.000-snurrprove, begynner den gjennomsnittlige og myke grensen a synke, og den forventes a fortsette pa denne maten til det punktet som etter mange analyserte spinn vil det ikke v re noen tall med «positive» resterende, ettersom husfordel har palagt seg over dem alle, og ingen opptrer over forventet i gjennomsnitt mot 1 per hver 36 spinn, da den faktiske sannsynligheten er a gjore det en gang per hver 37 spinn og at «flagg» er blitt palagt over dem pa en endelig mate. Men er bordet Bias, noe nummer ville v rt «catapulted» eller «raket» og de vil fortsette a ga oppover. Selv ved en «Bordtype C» ville det ha gatt over den vanskeligste grensen, garantert sin fordel, selv om den var liten. Hvis bordet har noen kvalitet, og det er en «Bordtype A», seiler den na pa en stratosf risk hoy +966 som er umulig a finne pa et virkelig objektivt hjul som har sitt «tilfeldige maksimum» (ved ren flaks) plassert pa en hard grense pa kun +294.

Du anvender datamaskinens pseudo-tilfeldige tallgenerator for a generere en tilfeldig rekkefolge av tall fra 0 til 36 inklusive 500 ganger.

Sa na har du 500 tilfeldig talesekvens.

Du gjentar denne prosedyren 2000 ganger (som gjort av Mr. Pelayo), sa na har du 2000 forskjellige sekvenser med 500 tilfeldige tall hver.

Deretter beregner du sann sannsynlighet for hvert tall ved a bruke 500/37 eller 500/36 (som gjort av Mr. Pelayo, vet jeg fortsatt ikke hvorfor ville han gjore det?)

Deretter teller du antall forekomster av hvert tall i deg 2000 sekvenser pa 500 tall hver. I hvert sett med 500 tilfeldige tall hvis et nummer vises mer enn 13 ganger, tilhorer det sett av & # 8220; positive & # 8221 ;. Du trekker 13.51351351351351 fra forekomsten av tall og du far + (noe) for hvert slikt tall.

Deretter legger du til alle & # 8220; positive & # 8221; av alle tall som har dukket opp mer enn 13 ganger i hvert sett med 500 tilfeldige tall, og du far en + (noe) verdi for hvert sett.

Gjenta ovenfor prosedyren for de resterende 1999-sekvensene. Du vil ha 2000 forskjellige + positive verdier for hvert sett med 500 tilfeldige tall.

Na, hvis en positiv verdi eller en verdi som er storre enn den blant disse 2000 positiva, vises bare 5% av tiden i denne gruppen, er det din myke grense. Hvis det bare vises 0,05% av tiden, er den positive verdien din harde grense.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!