You are here
Home > posts

Bright Hub Education.

Bright Hub Education.

Undervisning med Nursery Rhymes: Jack og Jill.

«Jack and Jill» aktiviteter bor v re morsomme og l rerikt. Her l rer elevene betydningen av rimet, l rer a lese rimen, soke etter nye ord og fa en kopi av mini-boken til a lese.

Jack og Jill Tolkning.

Som de fleste barnehagerymer er den eksakte opprinnelsen til «Jack and Jill» barnehagerymmet ukjent. Det kan tolkes at «Jack and Jill» er et allegorium om ambisjoner. Start leksjonen ved a snakke med studentene om besluttsomhet og hva du skal gjore nar du feiler.

Recit barnehagerymmet «Jack and Jill». Vis elevene en rekke former for Jack and Jill barnehage rim; noen eksempler er vist nedenfor. Diskuter liker og misliker mellom to versjoner og kartlegg informasjonen pa et Venn-diagram.

Gi elevene litt bakgrunnskunnskap om barnehagerymmet. Folk pleide a fa vann fra en bronn, ikke fra en kran (og noen gjor det fortsatt). De bar vann hjem i pails. Vis studentens bilder av en bronn (se referansen nedenfor).

Bokproven som er gitt nedenfor, forteller historien om hvordan Jack og Jills mor sendte dem for a fa litt vann til et bad. Diskuter hvordan barna var lydige og hadde en ulykke. Barn har ulykker hele tiden, sa dette er noe de kan forholde seg til.

Diskuter ukjente ordforradord med studentene. Legg til det nye vokabularet pa vokabularlisten fra denne serien / studien av barnehagerymer. Ordet henting betyr a ga etter og bringe tilbake og kronen betyr den overste eller hoyeste delen av hodet. Diskutere hva det betyr at Jack «brot» sin krone.

Diskuter nye rhyming ord og kart deretter dem pa din lopende liste over nye ord. De er, Jill og bakke, ned og krone, og vann og etterpa.

L r elevene nye ordfamilier.

Brainstorm og chart -ill ord fra familien-familien (hill, mill, Jill, bill, pille, sill, til, vil, drepe, dill, fyll, gill, nill, quill og sa videre).

Kartord fra den-familien (ned, krone, brun, by og kjole).

Diskuter sluttlyden av ordene etter og vann. Diagram andre ord som har slutten -ter (datter, vann, etter, alter, falter og sa videre). Legg til den voksende listen over ordfamilier som l res fra barnehagerrymer.

Pa den siste dagen i uken, gi elevene ove i sma grupper.

Klipp fra setningene i rimet og la elevene sette dem sammen igjen. Fa elevene til a tilbakestille (sekvens) historien, setning for setning, bare ved hjelp av illustrasjoner. Dette er en kraftig leksjon for a l re elevene at en historie kan v re pictorially. For eksempel, Jack og Jill gar opp bakken er bilde ett. Jack med en vannpost er bilde to og sa videre. Ogsa, ma elevene ta setningen strips og matche sine bilder til setningen. Den siste boken nedenfor er en historie om at en krokodille var i bronnen da Jack og Jill gikk for a fa vannet. Studentene kan omskrive barnehagerymmet med egen vri. Fa elevene til a skrive sine nye ord (fra ordet familiekart) i en ny setning. Ta elevene tegne et bilde av hver karakter. Gi dem mini-band-aids a sette pa Jack og Jill’s boo-boos. Heng disse sote bildene pa et oppslagstavle.

Lekser praksis.

Gi elevene en kopi av barnehagerymmet i en b rbar PC for a ta hjem til familier. Jeg liker «Jack and Jill» utskrivbar fra DLTK, fordi elevene kan farge det ogsa. For oppgaven kan de bare nyte lesingen av barnehagerymmet eller finne ordene de kjenner eller omskrive diktet.

* Merk – dette rimet er tilgjengelig for en gratis mini-boknedlasting. Se artikkelen «Undervisningsrom: En oversikt over en uke lang enhet» nedenfor.

Disse aktivitetene pa barnehagerymet «Jack and Jill» er en del av en hel enhet pa barnehagerrymer. Resten av leksjonene finner du pa slutten av artikkelen, nyt!

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!